væraltidrede.dk

opfyldte profetier

 

Der er hundreder af opfyldte profetier i Bibelen, og disse profetier er detaljerede og præcise (ikke profetier, som skal tolkes for at få dem til at passe med fremtidige begivenheder, som tilfældet er med Nostradamus og andre som ham. Ingen af de andre 26 bøger, som hævder at være budskaber fra en gud til mennesker, indeholder opfyldte profetier – ikke én! - her kan nævnes nogle få:
Koranen. Hindu Bagavahgitaerne, de buddhistiske tripetakaer og  Mormons bog.

 Bibelen er fyldt med profetier.  Mere end hver fjerde vers i Bibelen omhandler ting, der lå i fremtiden, da verset blev skrevet. Der er fx over 300 profetier om Jesus, dem vil jeg slutte denne side  med at omtale nogle få af, men først vil jeg nævne nogle andre opfyldte profetier, som er gået i opfyldelse lidt nærmere på vores tid:

Inden israelitterne efter udvandringen af Ægypten gik ind i det forjættede land advarede Gud dem om at hvis de ikke lyttede til deres befrier og frelser (Messias = Jesus), som engang skulle komme, så ville der ske det, som er beskrevet her i  5. Mosebog 28,64-67: Herren skal sprede jer blandt alle folkene over hele jorden, og dér skal du dyrke andre guder, som hverken du eller dine fædre har kendt, guder af træ og sten. Hos de folk skal du ikke få ro, og din fod skal ikke finde hvile. Herren skal give dig et uroligt hjerte, udslukte øjne og et ængsteligt sind.   Dit liv skal hænge i en tråd; du skal være bange nat og dag og ikke være sikker på dit liv. Om morgenen siger du: »Gid det var aften,« og om aftenen: »Gid det var morgen;« så stor er den rædsel, der fylder dit hjerte, over det, dine øjne får at se.
Romerne satte sig for at slette navnet Judæa fra verdenskortet, og derfor jævnede de i år 130 stort set Jerusalem og 5000 andre israelske byer med jorden og udryddede en stor del af jøderne i landet. Det resulterede i at resten blev spredt ud over stort set hele jordkloden. Samtidig gav man landet navnet Palæstina (en latinsk betegnelse for jødernes ærkefjende filistrene). At jøder overalt har været hadet og forfulgt kan ingen med bare en anelse indsigt i historie være i tvivl om, så den profeti er i hvert fald gået i opfyldelse.

Gud siger så andetsteds i Bibelen at Han vil hente jøderne tilbage til landet igen. Det siger Han blandt andet i Ez. 37,21-22: Dette siger Gud Herren: Jeg henter israelitterne hjem fra de folkeslag, hvor de måtte drage hen. Jeg samler dem alle vegne fra og bringer dem til deres eget land.  Jeg gør dem til ét folk i landet, på Israels bjerge, og der skal være én konge for dem alle. De skal aldrig mere blive to folk og aldrig mere deles i to kongeriger.

Og så siger Han i  Es. 66,8 at Han vil gøre Israel til et land igen på én dag. Det siger Han således: Hvem  har hørt mage,hvem har set dets lige? Kommer et land til verden på én dag? Fødes et folk på et øjeblik? Ja, Zion får veer og føder straks sine børn.
Det moderne Israel blev til et land på én dag den 14. maj 1948. da FN erklærede at det var et land på lige fod med alle andre nationer i verden.

Det golde landområde, som jøderne vendte tilbage til var så goldt fordi tyrkerne, der havde hersket over området i 400 år havde lagt skat på træer, og stort set alle træer var derfor blevet fældet. Landet blev efter jødernes tilbagevenden  hurtigt frugtbar og blev til verdens største frugteksportør. og Det er profeteret i Es. 27,6: Til den tid skal Jakob slå rod, Israel skyde op og blomstre; de skal fylde hele verden med frugt. Bemærk at Bibelen i visse situationer kalder Israel for Jakob!

Der er mange andre profetier om Israel, som er gået i præcis opfyldelse, men jeg vil lige nævne en profeti, om Damaskus, som i skrivende stund er ret aktuel. jeg vil nævne
Es. 17,1-2: Et profetudsagn om Damaskus: Damaskus skal udslettes som by og blive en ruinhob. Aro'ers byer bliver forladt; de skal tilhøre fårehjorde, som lejrer sig og ikke bliver jaget bort. Aro er den gammeltestamentlige betegnelse for det område, som i dag kaldes Syrien.

Profeten Daniel er vel den af profeterne, der fik de mest omfattende profetier,
og Der er blevet produceret en dokumentarfilm, som har fået titlen ”The Daniel project” (Danielprojektet). Den har jeg lavet en speciel side om, som du kan komme til ved at klikke her

 

Nu vil jeg så som lovet nævne nogle profetier om Messias (Jesus), Messias er hebræisk og betyder ”den salvede”. Det græske udtryk for "den salvede" er Kristus, som er det udtryk der bruges for Messias i den danske bibeloversættelse:

 1)      Esajas 7,14 forudsagde at Jesus skulle fødes af en jomfru (desværre er den danske bibel dårligt oversat her og skriver ikke jomfruen, men "den unge kvinde". Det hebræiske udtryk, som er brugt i originalteksten betyder den unge kvinde, men det er et udtryk, som altid brugtes til at beskrive en jomfru.

2)      Malakias 3,1 sagde at Han skulle komme medens templet stadig stod der (romerne rev det ned i år 70, og Jesus virkede i Israel fra ca. år 0 til år 33)

3)      Esajas 35, 5-6 fortalte om de mirakler Han ville udføre

4)      Salme 118,22 sagde at Han ville blive afvist af sit eget folk

5)      Daniel 9.24-26 profeterede hvilket år Han skulle dø for verdens synd. Dette blev profeteret mere end 500 år før Jesus blev korsfæstet

6)      Det blev profeteret at man ville give Ham et gravsted mellem de rige.

7)      Det blev profeteret at man ville give Ham galde og eddike at drikke ved korsfæstelsen.

8)      Det blev profeteret at man ville dele Hans klæder imellem sig ved korsfæstelsen

9)      Mere end 1.000 år før Jesus blev korsfæstet beskrev Salme 22. 16-18 at Jesus skulle korsfæstes, dette flere hundrede år før assyrerne og romerne opfandt korsfæstelsen, som en henrettelsesmetode, dette forudsiges også i Zak. 12,10

10)    Salme 16.10 forudsagde at Han ville opstå fra de døde

11)   Jesu præcise slægtsforhold blev forudsagt: at Jesus skulle være en efterkommer af Abraham, tilhøre Judas stamme og tilhøre Davids slægt.

12)   Mikas bog 5.1 fortæller at Jesus skulle fødes i Betlehem.

Der kunne skrives en hel bog om de hundreder af profetier. Der er gået i præcis opfyldelse, og det er der faktisk også blevet. Men nogle vil så måske sige at disse profetier er indskrevet i det gamle testamente efter de gik i opfyldelse, men de hundreder af originale skrifter, der er dateret til at være langt ældre end år 0 (fx dødehavsrullerne, som er tilgængelige for alle, og er internationalt anerkendte, som ægte originale håndskrifter). Beviser at dette ikke er tilfældet, og derudover er der de mange profetier i det gamle testamente, som er gået i opfyldelse i det 20. Århundrede, her er profetien i Esajas 66,8 om at Israel skulle genopstå på én dag vel er en af de mest velkendte

 

Der er mere endnu, som jeg har lyst til at vise dig. Det kommer du til ved at klikke her