væraltidrede.dk

EPILOG

Hjemmesiden her ville ikke være komplet uden en epilog

Jeg bliver nødt til at slutte med nogle   ord, der sikkert på nogle vil virke stødende: Det afgørende kendetegn på en sand kristen er ikke alene at vedkommende er rar og omgængelig. Jesus var ikke bare et menneske, som skilte sig ud fra andre, ved at en stor og vis lærer, og at være usædvanlig kærlig og selvopofrende.
Nej Han var Gud, der valgte at blive menneske og leve iblandt os, så Jesus var på en måde en hybrid, Han var nemlig 100 % menneske og samtidig 100 % Gud og skaber. Han befalede ganske rigtig sine efterfølgere at elske deres næste, som sig selv og at vende den anden kind til, når de bliver slået på den ene kind, men hvis man tager én af de ting Han sagde og gør det til hele Hans budskab, så forvrænger man Hans budskab.
Han kaldte sig Sandheden [med stort S (i bestemt form)]. Ikke bare én blandt mange sandheder, men selve den eneste ene Sandhed! Og så sagde Han ”Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder”.  Og Han sagde til dem, der sagde ja til at være Hans efterfølgere: ” Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.”

Den åndelige verden er usynlig for det fysiske øje, men den er ikke mindre virkelig end det, der kan måles og vejes, og hele verdenshistorien fra start til nu har være én lang kamp i denne usynlige verden imellem Gud, og Hans engle, på den ene side og Satan og hans engle (dæmoner) på den anden side. Kampen har så givet sig synlig udtryk her i verden i og med at mennesker har valgt side og handlet derefter. I den kamp findes der ikke et sted man kan ty til, som er neutralt område. Mange søger tryghed i at kalde sig agnostikere, men vælger man at være agnostiker, så stiller men sig på Satans side (Den, der ikke er med mig, er imod mig). Det afgørende kendetegn ved en kristen er at vedkommende værdsætter sandhed højere end det at være populær, og vedkommende vil blive hadet selv om han/hun grundlæggende er næstekærlig og kun ønsker det bedste for alle mennesker.
Og her kommer så det, der på mange virker stødende: Agnostikere, ateister og dem, der følger en Jesus, der er anderledes end den Jesus, som er defineret af Bibelens samlede budskab (som Bibelen kalder den sunde lære)  vil ende op det samme sted som Satan, som de jo faktisk tjener (altså i søen der i al evighed brænder af ild og svovl) det gør de uanset hvor rare og omgængelige de virker til at være, MEN! (og det er det altafgørende men) Jesus betalte med sin død på korset den fulde pris for  hver eneste menneske der eksisterer og nogensinde vil eksistere, så det er muligt at slippe for at følge Satan  i fortabelsen, for i stedet at følge Jesus til Himlen på én betingelse: At man bøjer sine knæ for Jesus og over for Ham erkender at man er en fortabt synder, som behøver Hans tilgivelse. Gør man det, vil Han aldrig, aldrig være afvisende men tage imod vedkommende med åbne kærlige arme. Jesus formulerer det således:  "Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse".
Her på hjemmesiden har jeg vist vidnesbyrd af en række mennesker, der har valgt den vej, og mit håb er at det vil du også gøre. Du vil aldrig i evighed fortryde det.
Evighed er i den forbindelse  et ord jeg har valgt med fuldt overlæg.