væraltidrede.dk

kristne martyrer

ordet martyr kommer fra det græske μάρτυρ - martyr- "vidne" og knytter sig særligt til de mange kristne, der ofrede livet for deres tros skyld i tiden da Romerriget dræbte og torturerede de kristne, som ikke ville tilbede kejseren.

Normalt lyver folk fordi de tror løgnen kan blive dem til fordel, men hvis de kristne martyrer i den første tid efter Jesu korsfæstelse og himmelfart løj, når de sagde at de havde set Jesus i live efter at han var blevet korsfæstet og begravet, så er dette ikke forklaringen på deres løgn, for de vidste at de ville blive henrettet på grusom vis for denne løgn, og det er det stærkeste argument for at de talte sandt, for ingen ville hævde at have set Jesus i live vel vidende at det havde de ikke, når de nu vidste hvilke lidelser en sådan løgn ville påføre dem.
   Historikere, som Flavios Josefus og Eusebius fortæller at Matthæus blev henrettet med en hellebard i Etiopien. Markus døde i Alexandria (Ægypten) efter at være blevet slæbt igennem byens gader, Lukas blev hængt i et oliventræ i Grækenland. Jakob blev halshugget i Jerusalem, Filip blev bundet til en søjle i byen Heiropolis og stenet til døde. Bartolomæus blev flået (fik sin hud trukket af) i levende live, Judas (Jesu halvbror) blev bundet og skudt til døde med pile. Andreas blev bundet til et stort trækryds og efterladt til han døde. Barnabas blev stenet til døde. Paulus blev tortureret og derefter halshugget i Rom.  Thomas fik stukket en lanse igennem sig, og blev derefter kastet i ilden et sted i Sydøstindien. Peter blev korsfæstet i Rom, med hovedet nedad. romerske historikere beretter derudover om hundreder af andre, som blev martyer fordi de hævdede at have set Jesus i live efter at Han var blevet korsfæstet og begravet. Hvem vil fortælle en løgn, der med sikkerhed bringer vedkommende ud i ifattelige fysiske lidelser?
   
Disse kristne martyrer kunne have valgt at lyve for at redde deres eget skind, men i tro på at når Jesus havde magt til selv at genopstå, så holder Hans løfte til dem, der tror på Ham om evigt liv i Guds rige også, valgte de at sige sandheden:
At de med egne øjne havde set den genopstandne Jesus!