væraltidrede.dk

skabelse eller evolution?

Som indledning til denne side vil jeg vise en gennemgang af hvorledes tilhængere af evolutionstanken forestiller sig at vores verden er opstået.
   Desværre er der lidt problemer med de danske undertekster visse steder, men alt i alt giver videoen dog et godt billede af evolutionstanken, selv om den måde den fremstiller BIG BANG på er en ret populærvidenskabelig måde at vise det på. I virkeligheden mener de førende astronomer at en ”plet” med nul volumen for omkring 13,82 milliarder år siden pludselig begyndte at udvide sig og blive til det stof, som hele universet består af, men illustrationen her giver alligevel et godt billede af deres tankegang. Du kan se det ved at klikke på linket her: et spørgsmål om oprindelser

 

Videoen jeg lige har vist dig er egentlig aktuel nok, men den blev produceret i 1990’erne og jeg har siden da lavet en hjemmeside, som ser på tingene i lyset af videnskabens nyeste opdagelser. Den kan du se ved at klikke på dette link: Hvordan gik det til?

 

 

 

Darwin troede at den levende celle bare er en klat protoplasma, men en celle er langt mere komplex end en storby, som New York med vejnet med trafikregulering, kloakering, internet, strømforsyning, vandforsyning osv.

i Bibelen i Romerbrevet kap.1 vers25 – 28 kan vi læse: de ombyttede Guds sandhed med løgnen, ærede og dyrkede skabningen frem for Skaberen, han, som er højlovet i evighed! Amen.  Derfor gav Gud dem hen til vanærende lidenskaber; deres kvinder ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige, ligeledes vendte også mændene sig fra den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hverandre, så at mænd øvede skamløshed med mænd og pådrog sig den velfortjente løn for deres forvildelse.

Darwinisme er jo i virkeligheden dyrkelse/tilbedelse af skabningen og fravælgelse af skaberen, og  er i løbet af de sidste 150 år blevet fundamentet for det moderne menneskes livssyn, så for den bibeltro kristne er det ikke særligt overraskende at homoseksualitet på det nærmeste er blevet en militant bevægelse, som har udvirket at en kritisk holdning til homoseksualitet rent ud sagt kan føre til retsforfølgelse, og at homoseksualitet breder sig som en steppebrand i vort samfund. Jesus sagde at lige før Han kommer tilbage for at dømme den ugudelige verden vil samfundet ligne Sodoma og Gomorra. Det han du få en god undervisning om ved at klikke her.

.

 

 Bibelens skabelsesberetning lyder således:

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.
Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.
Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete; Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.   Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden dag.
Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete. Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.
Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete;  jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt.  Så blev det aften, og det blev morgen, tredje dag.
Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år,  og de skal være lys på himmelhvælvingen til at

oplyse jorden!« Og det skete;  Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne.  Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,  til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt.  Så blev det aften, og det blev morgen, fjerde dag.
 Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete;  Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt.  Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!«  Så blev det aften, og det blev morgen, femte dag.
Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr!« Og det skete; Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt.
Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!« Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag.

 Evolutionstanken

Evolutionstanken (som de fleste i den vestlige verden vel tror på i dag) siger at universet og alt i universet er opstået ved naturalistiske processer. dvs. ved processer, der kan forklares ud fra naturlovene - uden indgriben af en overnaturlig intelligens.

om biologisk liv

De evolutionister jeg har debatteret med vil normalt kun tale om evolution af allerede eksisterende liv, for de ærlige af dem erkender blankt at det er praktisk taget umuligt at forklare hvordan liv skulle have opstået i første instans. Biologer arbejdede altid førhen ud fra loven om biogenesis (at alt liv kommer fra eksisterende liv), men ønsket om at bortforklare Guds eksistens nødvendiggjorde påstanden om at liv ikke altid kommer fra eksisterende liv, og på grund af umuligheden i at forklare hvordan dødt materiale blev levende opfandt man blot et udtryk (abiogenesis) som siger at det bare skete alligevel. Man tror altså at man kan snige sig udenom en troværdig sammenhængende forklaring bare ved at give det umulige en betegnelse, og så blot henvise til den.

Jeg vil her prøve at forklare hvor kompliceret en enhed, der skulle opstå af sig selv for at abiogenesis er en realitet:

Den simpleste celle biologer kan forestille sig, som fungerer, ville skulle indeholde min. 200 helt forskellige proteiner, hvis gennemsnitslængde er 300 aminosyrer. Der findes 20 forskellige aminosyrer, som skal sidde i en helt bestemt rækkefølge for at proteinet får lige den tredimensionale facon, som er en forudsætning for at proteinet fungerer. Alle 200 proteiner skulle altså have opstået samtidigt eller i hvert fald have været til rådighed samtidigt lige på det mikroskopiske punkt hvor den første celle opstod, og de skulle så finde sammen og fungere, som en harmonisk velfungerende enhed. Noget man med al til rådighed stående menneskelig intelligens, og mange milliarder dollars investering i hundreder af laboratorier verden over endnu ikke har kunnet skabe.

Herefter vil jeg give nogle eksempler på talstørrelser: kombinationsmulighederne af aminosyrer for ét protein, der er 300 aminosyrer langt er300 i tyvendepotens = 2,04 X 10390 , hvis alle 200 skal være der samtidigt  kommer vi til at dette tal skal opløftes til tohundredne potens (altså ganges med sig selv 200 gange)

Til sammenligning kan vi regne på hvor mange sekunder der er siden the big bang for 13,7 milliarder år siden dette tal er 4,32 X 1017 , altså et forsvindende lille tal i forhold til kombinationsmulighederne for bare et enkelt protein, for slet ikke at tale om 200 proteiner. Sandsynligheden er så lille, for at dette skulle ske at den i realiteten er nul, for sandsynligheden for at en begivenhed indtræffer, er 1 divideret med antallet af mulige udfald (for eksempel kan man få 6 forskellige udfald ved at kaste en almindelig spilleterning, og det betyder at sandsynligheden for at få en femmer er 1 divideret med seks altså en sjettedel), derfor er sandsynligheden for at få et korrekt protein 1 divideret med 2,04 X 10390, og det er så tæt på nul, som det vel er muligt at komme uden at det er faktisk er nul. Den verdensberømte biolog Dean Kenyon troede, at han havde Fundet forklaringen på hvordan det alligevel fandt sted (på grund af bindinger mellem atomer), og han beskrev sine tanker i bogen ”Biochemical predestination”, men ca. 10 år derefter gik han ud i offentligheden og forklarede sin erkendelse af at de teorier han selv var blevet så berømt og anerkendt for alligevel ikke holdt vand, og i dag er han fortaler for intelligent design tanken. 

ingen nulevende var til stede ved skabelsen, eller ved the big bang og der findes ingen måde hvorved vi for nuværende kan efterprøve evolutionsteorien videnskabeligt - vi kan kun opstille hypoteser.

Hvad skabelsestanken angår, så er det Bibelens påstand at Gud åbenbarede for Moses, hvordan det gik til (andre kulturer har også beretningen om fx. Adam og Eva, lige som de har beretningen om Noa og syndfloden, men Bibelens beretning er den mest korrekte, da skaberen selv åbenbarede den for Moses).

min konklusion:

det er altså umuligt at give et objektivt konkret videnskabeligt bevis for den ene elle eller anden påstand, og derfor er den eneste reelle løsning at undersøge om én af forklaringerne kan udelukkes.  For eftersom der i realiteten kun findes disse 2 mulige forklaringer vil udelukkelsen af den ene bekræfte den andens rigtighed

kan skabelse udelukkes?

nej, det kan den ikke, og her er min forklaring:
hvis skabelse kan udelukkes ved en objektiv videnskabelig metode, så kender jeg den ikke, og har aldrig mødt nogen eller hørt om nogen, der kender sådan en metode.

kan evolution udelukkes?
Ja, jeg mener at evolution kan udelukkes, og her er min forklaring:

 

forklaringen er det ovenforstående afsnit om biologisk liv

eller jeg kan anbefale at se/høre en højt rangerende videnskabsmand uddybe lidt over dette emne: klik her: Lumsden

Den verdensberømte cellebiolog Dean Kenyon måtte erkende at hans egen anerkendte forklaringsmodel ikke holder vand. du kan høre/se hvorfor ved at klikke her

 

Selv hvis den første celle skulle have opstået skulle den stadig ved mutationer udvikle sig til det mylder af livsformer (planter og dyr) vi kender i dag. Læs lidt om vanskelighederne i den proces ved at klikke her

 

Videnskabsmændene sidder jo ikke ligefrem ”med hænderne i skødet”, og sjovt nok bekræfter nyere forskning min tro på at universet og livet er skabt af et superintelligent væsen, som ikke er underlagt naturlovene. Det fylder rigtig meget at dokumentere dette, så det har jeg lavet en separat hjemmeside til, Den kan  du  komme til ved at klikke på følgende link: hvordan-gik-det-til?