væraltidrede.dk

Bibelens interne overensstemmelse

Hvad menes der med Biblens interne overensstemmelse? Jo her tænkes på Biblens interne harmoni.  Fra den første bog (1. Mosebog) til den sidste bog (Johannes Åbenbaringen) har Bibelen et budskab, som er fuldstændig i overensstemmelse med alle de andre bøger i Bibelen.

Mange vil måske sige ”hvad så, dette gælder jo for mange bøger!”. Bibelen er dog ikke bare en bog om for eksempel vedligehold af sejlbåde (altså trivielle hverdagsagtige ting). Nej Bibelen handler om livets kontroversielle spørgsmål som:

a)     Hvordan er vi kommet her?

b)    Hvorfor er vi her?

c)     Eksisterer Gud, og hvis han gør, hvordan er Han så?

d)    Hvorfor er der ondskab og lidelse i verden?

e)     Hvordan lever man ret?

f)      Hvad sker der når vi dør?

Og Ikke nok med det, den består af 66 bøger skrevet over et tidsspand på godt 1500 år af 40 forskellige forfattere, som levede på 3 forskellige kontinenter (Afrika, lilleasien og Europa)

Det kan måske være let at få intern overensstemmelse i koranen,der for øvrigt er så rodet og usammenhængende et skrift at det er praktisk taget umuligt at finde hoved og hale i hvad der står,eller bliver sagt, for den blev skrevet af én mand (Muhammed), men forestil dig at bede 40 forskellige mennesker, der aldrig har mødt hinanden eller kender noget til de andres eksistens skrive 66 bøger om ovenfornævnte emner, for efterfølgende at sætte dem sammen til én bog. Den vil garanteret blive vanskelig at læse, for den vil uden tvivl blive fyldt med modsigelser og forvirring, men Bibelen er fuldstændig konstant i sin fortælling om, hvordan Gud søger at genforene os med sig selv.