væraltidrede.dk

HØJERE BIBELKRITIK

De danske universiteters teologiske fakulteter (ordet teologi betyder læren om gud) underviser ikke de kommende præster i Bibelen ud fra den overbevisning at Bibelen er Guds åbenbarede ord. I stedet underviser de i højere bibelkritik.

Mon en person ville bruge mange år på at studere medicin, hvis han ikke troede på medicin, eller jura, hvis han ikke troede på at jura er godt - Nej vel?  
Men vi ser det at mange bruger 5-10 år af deres liv på at studere teologi (læren om gud)  på teologiske fakulteter, der underviser i højere bibelkritik, og mange af dem, der gør det, tillader sig at beskylde folk, der tror på Gud for at være dumme 😊.