væraltidrede.dk

FORBANDELSEN ELLER LIVET?

Her på hjemmesiden har jeg forsøgt at understrege Bibelens troværdighed set ud fra en lang række synsvinkler, og summa summarum synes jeg at Bibelen er en bog, der bør tages alvorligt. Den er ikke bare en anvisning om hvordan man bør leve, nej Bibelen har en hilsen til os, som er udtrykt i disse ord fra 5. Mosebog kapitel 3 vers 19: Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve.

 Bibelcitatet her gælder ikke bare det jødiske folk, og deres tilværelse i det forjættede land, som Gud havde lovet dem at indtage efter udfrielsen fra slaveriet i Ægypten. Nej Gud selv ville komme til jorden ca. 1400 år senere i skikkelse af den jødiske Messias (Jesus) for selv på korset at betale prisen for al verdens synd, og da Han har betalt, så kan Han af ren og skær nåde tilbyde evigt liv til enhver, som siger ja til Hans kald om at vende ryggen til sit syndige liv og leve i efterfølgelse af Ham.

Da Jesus kom til jorden, kom Han ikke for at dømme verden,
for Han sagde sådan: ”verden er allerede dømt, fordi de ikke tror på Guds enbårne søns navn”  

Derfor må jeg advare dig: Du tror måske at du kan lade sagen ligge, og så undlade at tage stilling til Jesu kald.

Den går dog ikke!!
For det ikke at vælge, er faktisk et valg! Det er et valg om at vedblive med at være dømt og åndelig død.

Kun den, der vælger livet ved at sige ja til at leve i efterfølgelse af Jesus vil blive født på ny åndeligt, og få andel i det evige liv, eller som Bibelen beskriver det: Jesu medarving til Guds rige! Man arver aktså Guds rige på lige fod med Jesus fordi man er født af Gud og dermed er Guds barn på lige fod med Jesus.
  Både dem, der siger nej til kaldet, og dem, der forsøger at holde sig neutrale fortsætter ”lige ud” ad den vej de allerede er på: Vejen til helvede! Om dem siger Jesus at røgen af deres lidelser skal stige op i evighedernes evigheder. Derfor vil jeg stærkt opfordre enhver til at gøre, som Greg Viehman og andre: Men hvad gjorde Greg og disse andre?
Det kan du se ved at klikke her i venstre side på menupunktet”ny personlighed”.