væraltidrede.dk

Jøder møder deres Messias

 

I det første århundrede fandtes en række folk, som betegnes, som kirkefædre, om mange af dem har jeg personlig lyst til at sige at det var dem Jesus talte om her i Matt. 7, 15-18:
Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.

Mange af kirkefædrene forkyndte erstatningsteologi, som sagde at Gud havde forkastet sit folk Israel og sat Kirken ind på Israels plads.

Det er en fuldstændig ubibelsk lære, som har ført til at kirken i større eller mindre grad har forfulgt jøder igennem 2000 år, og derfor det ikke overraskende at jøder har afvist at Jesus kunne være deres ventede Messias, men helt, som Bibelen forudsiger det skal gå, så er rigtig mange jøder i nyere tid kommet til tro på Jesus, som deres Messias. (Messias er hebræisk og betyder ”den salvede”. Og Kristus er græsk for ”den salvede”).Faktisk regner man med at der inden for de sidste 18 år er flere jøder, der er kommet til tro på Jesus, end i de foregående 18 hundrede år. hvilket er en (måske delvis) opfyldelse af det Jesus sagde i Matt. 23,37-39: Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke.   Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt.  For jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!«

Med jeres hus mente Jesus templet, hvorom Han før havde sagt at ikke sten skulle blive lad tilbage på sten, som en forudsigelse af hvordan romerne i år 70, da de belejrede Jerusalem  ved et uheld kom til at sætte ild til templet, så guldet templet var beklædt med smeltede og trængte ind imellem stenene, og soldaterne derfor skilte det fuldstændigt ad for at få fat i guldet, men det der ligger i Jesu ord er også at jøderne skal være tilbage i Jerusalem for at tage imod Ham med brub hallel liturgien, som er taget fra salme 113 til 118

 

Herunder vil jeg linke til en række vidnesbyrd af jøder, der er kommet til tro på at Jesus er den Messias de hele tiden har ventet på. Der er mange, og lige nu kan jeg ikke overkomme at sætte danske undertekster på dem alle, men mange forstår jo også fint engelsk i dag, så herunder placerer jeg altså en række links, som jeg håber du vil få glæde af at se

 

 1. klik her
 2. klik her
 3. klik her
 4. klik her
 5. klik her
 6. klik her
 7. klik her
 8. klik her
 9. klik her
 10. klik her
 11. klik her
 12. klik her
 13. klik her
 14. klik her
 15. klik her
 16. klik her
 17. klik her
 18. klik her