væraltidrede.dk

Babylon det store

Andetsteds her på hjemmesiden er der en side med titlen ”opfyldte profetier” om bibelske profetier, som vi kan konstatere allerede er gået i opfyldelse, Og der er også siden ”Daniel projektet”, som fortæller om dokumentarfilmen ”The Daniel Project” om bibelske profetier, som vi i dag kan se gå i opfyldelse for øjnene af os. Her på siden vil jeg tale om en profeti, som lige nu er ved at gå i opfyldelse for øjnene af os:

I Det Gamle Testamente (Bibelen er opdelt i 2 hoveddele: Det Gamle Testamente, og Det Nye Testamente) tales der en del om Babylon (de fleste har hørt om babelstårnet), men det er ikke kun fra Det Gamle Testamente at vi kender til Babylon, for der findes meget historisk og arkæologisk materiale om Babylon. I Bibelen er Babylon et billede på noget der hører verdens ende til, og det er omtalt i Johannes Åbenbaringen, som er den sidste bog i Bibelen  (Den er en profeti om tiden lige op til Jesu tilbagekomst). Her er det omtalt, som ”Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder”.

 Jeg vil så lige indskyde at de første kristne kirker, som var stærkt forfulgt af det romerske imperium havde et kodeord for byen Rom. Kodeordet var Babylon.

Nogle ting der karakteriserede det oprindelige Babylon, som derfor vil karakterisere endetidens Babylon (Det store Babylon) er:

 

  1. Én fælles religion.  Stort set alle (hvis ikke alle)) falske religioner kan spores tilbage til det oprindelige Babylon.
  2. Ét politisk system med én central styring
  3. Ét økonomisk system.

Enhver, der er villig til at erkende virkeligheden som den er, kan se at de personer, der har størst indflydelse i dag bliver mere og mere enige om at hvis der findes en Gud, så tilbeder alle religioner den samme Gud (de gør det bare på forskellig vis). Det bliver mere og mere det accepterede synspunkt (altså er der en dagsorden med at samle alle religioner under "én hat” og definere en fælles religion. Visse ”kristne” kirker har i dag indført undervisning i noget, der kaldes christlam, som er et forsøg på  en sammensmeltning af kristendom og islam. I visse kirker i USA læses der højt fra koranen hver søndag.

Vi kan i dag konstatere at temperaturerne stiger på globalt plan, og selv om det er et fænomen, som jordkloden har oplevet før (muligvis i forbindelse med ekstra mange solpletter), så er der folk, som ønsker en slags verdensregering, som taler stærkt for at temperaturstigningen er forårsaget af menneskelig aktivitet (stigning i CO 2 indholdet i atmosfæren). En tilstrækkelig nedbringelse af CO 2 udledningen kan jo ikke alene klares af én eller nogle få nationer, så derfor må alle nationer underlægge sig en central styring "til gode for alle mennesker", og oven i det har vi alle de etniske og kulturelle konflikter rundt omkring, som gør tilværelsen usikker og lidt skræmmende for alle.
Det ene med det andet taler for, og gør at folk generelt villigt lægger tilværelsen i hænderne på ”eksperterne” i håb om at få fred og velstand. Det er hvad enhver kan se, men hvad mange ikke ser, og hurtigt affærdiger, som konspirationsteori er, at en lille gruppe mænd (internationale bankfolk (populært kaldt banksters) og forretningsfolk) er så langt fremme med planerne om en verdensvaluta, en verdensbank, og en verdensregering, at de nu ikke længere rigtigt forsøger at hemmeligholde planerne. De holder åbenlyst konferencer, hvor de i fuld offentlighed debatterer hvordan det skal tilrettelægges. Den økonomiske side af sagen er allerede kørt i stilling. Den eneste årsag til at det ikke allerede er gennemført er at Trump til deres store fortrydelse blev valgt til præsident i USA, og han er ikke på deres hold, som præsidenterne Bush den ældre og dem fremad har været.

Den, der er årvågen og villig til at erkende facts, kan altså lige nu bevidne en af Bibelens profetier gå i opfyldelse, men det er ikke bare en opfyldelse af en profeti.
Det er samtidig en advarsel om at gøre sig klar til Jesu genkomst. Jesus kom første gang (for 2000 år siden) for at ofre sig selv på korset, som en betaling for menneskers synder, for, som jeg nævner et sted på forsiden af denne hjemmeside, så siger Bibelen i Romer brevet 6,13: For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.
Når Jesus kommer tilbage, så er det ikke for at ofre sig selv, men for at dømme verden, og så er det om at have sin sag med Gud i orden, for Jesus siger i Mattæus 5, 24: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.

At være klar til Jesu tilbagekomst betyder altså at tro på Ham, der sendte Jesus (Bibelens Gud, som ikke er defineret af koranen, Bhagavad Gita eller Tripitaka eller andre religiøse skrifter, men af den bibelske åbenbaring).
Jeg vil, så indtrængende jeg kan opfordre enhver til at bede til Jesus om hjælp til at tro på Ham, og bede om Hans hjælp til at overgive sig til Ham på en måde, der fører til evigt liv. Han har nemlig lovet i Johannes evangeliet 3,37: den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Jesus lytter altid, og du skal bare bøje dine knæ og henvende dig til Ham, men du skal selvfølgelig være oprigtig i din bøn.